پاسخ رهبر انقلاب به پنج پرسش دانشجویان با موضوع استکبارستیزی
این‌ که رهبر باید پاسخگوی مشکلات کشور باشد، البته همین ‌طور است و شکّی در این نیست؛ قانون هم موازین پاسخگویی را مشخّص کرده است. هر کس به هر اندازه که حوزه اختیارات اوست، باید پاسخگو باشد.
صفحه اصلي
صفحه اصلي